Projekty

Finanční prostředky z dluhopisů jsou používány na projekty zaměřené na vodu.

Návrh a realizace vodního hospodářství pro Lázně Bechyně

Recyklace vody Úprava vody Odpadní vody

 • Pilotáž, projekt, realizace
 • Recyklace 25 m3/den vody z praní filtrů
 • Akumulace a následný rozvod dešťové vody z jednotlivých provozních objektů
 • Celková úspora vody pro závlahu představuje 656 l/m2/rok
 • Potenciál akumulace 4.070 m3/rok
 • Zásobování vodou z vlastního zdroje
 • Komplexní spotřeba lázní je 36.763 m3/rok
 • Využití ultrafiltrace a reverzní osmózy
 • Systém se vzdálenou správou
 • Bezchlorové čistící prostředky
 • Výstupní kvalita vody dle 252/2004 S.b.

Kontejnerová úpravna vody pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Úprava vody

 • Výroba, dodání a instalace zatepleného kontejneru pro umístění technologie a akumulační nádrže
 • Výroba, dodání a instalace technologie pro úpravu vody
 • Příprava staveniště, zaměření a příprava pro instalaci kontejnerové úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí ze stávající studny do úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí z akumulační nádrže upravené vody do stávajícího rozvodu vody
 • Dodávka a instalace nového čerpadla stávajícího zdroje vody
 • Dodávka a instalace MaR včetně rozvodů slaboproudu
 • Výstupní kvalita vody dle 252/2004 S.b.

Údržba vodojemu - Obec Světnov

 • Nádrž vodojemu o objemu 100m3
 • Mechanické očištění vnitřních povrchů
 • Očištění tlakovou vodou
 • Dezinfekce speciální polymerovou dezinfekcí

Recyklace bazénových vod Aquacentrum Šutka Praha

Recyklace vody Úprava vody

 • Recyklace 60 m3/den vody z praní filtrů
 • Pilotáž, projekt, realizace
 • Doba od pilotáže k odevzdání 5 měsíců
 • Inovativní technologie
 • Celý proces řízen PLC
 • Využití ultrafiltrace a reverzní osmózy
 • Systém se vzdálenou správou
 • Výstupná kvalita vody dle 252/2004 S.b.

Úpravna vody Prosiměřice

Úprava vody

 • Technologie obecní úpravny vody
 • Realizace
 • Doba dodání 4 měsíce
 • Odstranění Fe, Mn, CHSK, Nl, NH4, Chloridy
 • Celý proces řízen PLC
 • Využití konvenčních úpravárenských metod a reverzní osmózy
 • Výstupná kvalita vody dle 252/2004 S.b.

ČOV Přítluky – 870 EO

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Vystrojené betonové monolitické nádrže
 • Průměrný denní přítok 155 m3/den
 • Projekce, realizace technologie
 • Dodání technologie 1 měsíc
 • Kalová koncovka AS-Dehydrátor
 • Integrované zařízení mechanického předčištění – lapák a vynašeč písku, automatické jemné česle, šroubový vynašeč
 • Telemetrie – webové rozhraní
 • Realizace 2018

Kontejnerové úpravny vod pro HaZZ Slovensko

Úprava vody

 • Dodávka 6 kontejnerových úpraven
 • Projekt, realizace
 • Doba dodání 3 měsíce
 • Odstranění Fe, Mn, CHSK, Nl, NO3-, tvrdost, ťežké kovy, Al, Radón
 • Celý proces řízen PLC
 • Využití konvenčních úpravárenských metod
 • Výstupná kvalita vody dle 252/2004 S.b.

Hotelový bazén Amantis Jizerské hory

Úprava vody

 • Dodávka hotelového bazénu s technologií
 • Návrh, realizace
 • Doba dodání 3 měsíce
 • Bazén rozměrů 14 x 4 s přepadovým žlabem
 • Písková filtrace, dávkování NaClO, H2SO4
 • Ohřev vody, UV sterilizace
 • Automatický provoz

Úpravna vody Hříšice

Úprava vody

 • Technologie obecní úpravny vody
 • Návrh technologie, realizace
 • Doba dodání 2 měsíce
 • Odstranění Fe, Mn,Radon - alfa aktivita
 • Využití konvenčních úpravárenských metod a stripovací kolony
 • Výstupná kvalita vody dle 252/2004 S.b.

ČOV Myslinka – I. a II. Etapa, 300 + 300 EO

Odpadní vody

 • ČOV realizována kompletně z Prefa nádrží
 • Původ odpadních vod: developerská výstavba
 • I. etapa 2017, II. etapa 2019
 • Čerpací stanice
 • SBR reaktory
 • Vyhlídka rozšíření o dalších 300 EO rok 2021

ČOV Vratimov, I. a II. etapa

Odpadní vody

 • Celková kapacita 2000 EO
 • Denní nátok 300 m3/den
 • Realizace I. etapa 2015, II. Etapa 2019
 • Mechanické předčištění
 • Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, simultánním chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu
 • Dezodorizační AS-PCO jednotka

ČOV Dolní Město

Odpadní vody

 • Nová typová ČOV AS-HSBR denitri 125
 • Kapacita 125 EO
 • Betonové prefa nádrže
 • Mechanické předčištění Fontana SČE
 • Venkovní elektrický rozváděč
 • Realizace 2019

WWTP Áraktö

Odpadní vody

 • Typová ČOV AS-HSBR 150 denitri
 • Návrh technologie, realizace
 • Dodávka vnitřně vyztužených nádrží
 • Odpadá nutnost obetonování
 • Instalace do násypu
 • Čerpaný nátok
 • Realizace 2019

Lacrum a.s.

Odpadní vody

 • Mlékárna
 • Kapacita: 400 m3/d
 • Celý proces řízen PLC
 • Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky včetně odvodnění kalu. V II. Etapě čistírna se rozšířila o biologický stupeň.

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Odpadní vody

 • Výroba komponentů do automobilů
 • Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky včetně biologické dočištění.
 • Kapacita PČOV: 20 m3/d

Cromaris d.o.o.

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Zpracování ryby
 • Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky a odvodnění kalu pomocí dehydrátoru
 • Kapacita PČOV: 20 m3/hod

Tipafrost a.s.

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Výroba zmrzliny
 • Předčištění odpadních vod z výroby zmrzlin. Technologie obsahuje míchané reaktory, flotace a odvodnění kalu
 • Kapacita PČOV: 20 m3/h

ALPA a.s.

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Kosmetický průmysl
 • Předčištění odpadních vod z výroby kosmetických výrobků pomoci chemické předúpravy a flotační linky. Kal je zpracován na kalolisu
 • Kapacita PČOV: 4 m3/d

ČOV Želetava

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Typ ČOV: Komunální
 • Rok stavby: 2017
 • Popis technologie: Odvodnění kalu na komunální ČOV
 • Kapacita ČOV: 1 100 EO

Kalová koncovka ČOV Vodňanská drůbež

Odvodnění kalů Odpadní vody

 • Typ ČOV: Průmyslová
 • Rok stavby: 2019
 • Popis technologie: Odvodnění kalu z průmyslové ČOV
 • Typ zařízení: AS-Dehydrátor 302

ATALNTE Kft.

Odpadní vody

 • Typ průmyslu: Potravinářský průmysl
 • Rok stavby: 2018
 • Popis technologie: Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky včetně biologie
 • Kapacita linky: 3 m3/hod